• Információ: 36-1-309-2600/1443
    • in English

Magyarország nemzeti atlasza 2. kötet: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet. Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.


Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet. Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018

Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) először 1967-ben, majd 1989-ben jelent meg. A négy-négy kötetben, magyarul és angolul is megjelenő új kiadás a lehetőségek függvényében nem csupán Magyarország, hanem hazánk, a Kárpát–medence vonatkozásában mutatja be a természet, a társadalom és a gazdaság dinamikus térszerkezetét. A széles társadalmi rétegekkel való kapcsolattartás érdekében, a kor követelményeihez igazodva, a reprezentatív, nyomtatott forma mellett magyar és angol nyelvű digitális változatban (e-MNA) is meg fog jelenni (www.nemzetiatlasz.hu).

A nemzeti atlasz egy-egy ország, nemzet „személyi igazolványa”, a zászló, a címer és a himnusz mellett a legfontosabb nemzeti jelképek egyike. Logikusan, arányosan felépített, viszonylag egységes kivitelű, általában szöveges magyarázatokkal és különféle illusztrációkkal kísért térképek sorozata, amely az adott állam természeti, gazdasági és társadalmi adottságait mutatja be az érdeklődőknek.

Új nemzeti atlaszunk köteteinek sorát hazánk természeti környezetének bemutatásával kezdjük. A kiadvány egyrészt ismerteti a kőzet-, a víz- és a levegőburok állapotát, illetve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik (pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszélyek). Az egy csokorba gyűjtött, szemléletes tematikus térképeket lapozgatva olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint a mérnökgeológia, a földrengések, az éghajlati elemek várható változása, az időjárási rekordok, a talaj-, réteg- és karsztvizek, ásvány- és hévizeink, talajaink jellemzői, a földminőség, a tájtípusok és tájkarakterek, a tájképi értékesség, a hazai élővilág elképesztő fajgazdagsága, a környezet állapota és a hulladék kezelése, védett természeti területeink, az ökoturizmus, a kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyek: az ár- és belvíz, az aszály, a talajerózió, az özönfajok terjedése és a virágpor allergia.

A munkában érintett több száz alkotó nevében adunk hangot azon reményünknek, hogy a kedves olvasók - határainkon innen és túl - haszonnal és örömmel fogják forgatni a nyomtatott kötetet (nagy mérete ellenére), vagy olvassák a digitális változatot az atlasz honlapján. Bízunk abban, hogy segítségével még jobban meg fogják ismerni hazánk természeti környezetét, annak állapotát, az ott zajló folyamatokat, melyektől napjaink társadalma sem tudja magát függetleníteni.

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország Nemzeti Atlasza: természeti környezet. Budapest, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. 187 p.
ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)


A mű a Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc alatt áll.
A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!

Hogyan idézzem az atlaszt? Kattintson ide a javasolt hivatkozási módok megtekintéséhez.

I. MAGYARORSZÁG DIÓHÉJBAN

Szerkesztette: Kocsis Károly

Szerző: Kocsis Károly

Fejezet letöltése (54.5 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

II. FÖLDTAN

Szerkesztette: Haas János, Brezsnyánszky Károly

Szerzők: Haas János, Brezsnyánszky Károly, Budai Tamás, Fodor László, Gál Nóra, Gombárné Forgács Gizella, Gyalog László, Katona Gábor, Kovács Gábor, Kövér Szilvia, Lesták Ferenc, Nádor Annamária, ♰Nagymarosy András, Prakfalvi Péter, Rotárné Szalkai Ágnes, Scharek Péter, Síkhegyi Ferenc, Szepessy Gábor, Szőcs Teodóra, Török Ákos, Vatai József, Vikor Zsuzsanna, Zilahi-Sebess László

Alfejezetek

A Kárpát–Pannon-térség ősföldrajzi viszonyai és fejlődéstörténete
Mérnökgeológia
Geotermikus adottságok, termálvizek
Felszín alatti ivóvizek
    Ásványvizek
Ásványi nyersanyagok
    Energiahordozók
    Ércek
    Nemfémes ásványi nyersanyagok
Magyarországi tájak földtana
    Alföld
    Kisalföld
    Alpokalja
    Dunántúli-dombvidék
    Dunántúli-középhegység
    Északi-középhegység

Fejezet letöltése (48.2 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

III. GEOFIZIKA

Szerkesztette: Timár Gábor

Szerzők: Timár Gábor, Fancsik Tamás, Galsa Attila, Mónus Péter, Tóth László

Alfejezetek

A Kárpát–Pannon-térség és a lemeztektonika
A földkéreg és a kőzetburok vastagsága
Földmágnesség
A földi hőáram
Földrengések
A földkéreg mozgásai

Fejezet letöltése (14.7 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

IV. DOMBORZAT

Szerkesztette: Gábris Gyula

Szerzők: Gábris Gyula, ♰Pécsi Márton, Schweitzer Ferenc, Telbisz Tamás

Alfejezetek:

Domborzatábrázolás felszínalaktani térképekkel
Domborzatábrázolás digitális terepmodellek alapján
Domborzatábrázolás morfometriai térképekkel
    Lejtőszög
    Kitettség
    Relatív relief
    Domborzattípus
Felszínalaktani tájegységek

Fejezet letöltése (37.4 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

V. ÉGHAJLAT

Szerkesztette: Bihari Zita

Szerzők: Bihari Zita, Babolcsai György, Bartholy Judit, Ferenczi Zita, ♰Gerhátné Kerényi Judit, Haszpra László, Homokiné Ujváry Katalin, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Németh Ákos, Pongrácz Rita, Putsay Mária, Szabó Péter, Szépszó Gabriella

Alfejezetek:

A statisztikus klimatológiában használt módszerek
A klímamodellezés során alkalmazott módszertan
Az éghajlat általános jellemzése
    Napfénytartam
    Hőmérséklet
    Csapadék
    Hótakaró
    Szél
    Relatív nedvesség
Éghajlati körzetek
Éghajlati szélsőségek
    Időjárási rekordok
    Hőhullámos napok
    A csapadék szélsőségei
    A szélsőségek hatása az emberi szervezetre
Az éghajlat műholdas megfigyelése
Az időjárást meghatározó tipikus légköri helyzetek

Fejezet letöltése (25.3 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

VI. VIZEK

Szerkesztette: Varga György

Szerzők: Varga György, ♰Alföldi László, Gábris Gyula, Horváth Gergely, Kocsis Károly, Lázár Ildikó, Maginecz János, Szalai József, Szalay Miklós

Alfejezetek:

A felszíni vizek mennyisége, vízmérleg
Felszíni vízhálózat
    Folyók
    Állóvizek
Felszín alatti vizek
    Talajvizek
    Rétegvizek
    Karsztvizek
    Ásvány-, gyógy- és hévizek
A hidrológiai észlelőhálózat

Fejezet letöltése (27 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

VII. TALAJOK

Szerkesztette: Pásztor László

Szerzők: Pásztor László, Dobos Endre, Michéli Erika, Várallyay György

Alfejezetek:

A talajok szerepe, funkciói
Talajképződési tényezők és folyamatok
A talajtakaró osztályozáson alapuló jellemzése
A talajtakaró térbeli jellemzése, talajtérképezés
A Kárpát-medence általános talajföldrajzi jellemzése
A talajok legfontosabb környezeti és gazdasági jellemzői

Fejezet letöltése (27.3 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

VIII. NÖVÉNYZET

Szerkesztette: Molnár Zsolt, Király Gergely, ♰Fekete Gábor

Szerzők: Molnár Zsolt, Király Gergely, ♰Fekete Gábor, Aszalós Réka, Barina Zoltán, Bartha Dénes, Biró Marianna, Borhidi Attila, Bölöni János, Czúcz Bálint, Csiky János, Dancza István, Dobor Laura, Farkas Edit, Farkas Sándor, Horváth Ferenc, Kevey Balázs, Lőkös László, Magyari Enikő, Molnár V. Attila, Németh Csaba, Papp Beáta, Pinke Gyula, Schmidt Dávid, Schmotzer András, Solt Anna, Sümegi Pál, Szmorad Ferenc, Szurdoki Erzsébet, Tiborcz Viktor, Varga Zoltán, Vojtkó András

Alfejezetek:

A Pannon-régió és a pannon növényvilág
A pannon vegetációrégió növényzetének története a würm eljegesedés maximuma óta
Flórabeosztás, flóraelemek
Bennszülött fajok (endemizmusok)
A pannon növényzet térbeli elrendezésének szabályszerűségei, a tőlük való eltérések és a növényzet egyedi vonásai
A flóra jelen állapota és változása az elmúlt évszázadokban
A növényzet jelen állapota és változása az elmúlt évszázadokban
A mezőgazdálkodás hatása
A növényzetalapú természeti tőke
A flóra és a növényzet jövőbeli kilátásai és regenerációs képessége

Fejezet letöltése (22 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

IX. ÁLLATVILÁG

Szerkesztette: Varga Zoltán, Szabó Mária

Szerzők: Varga Zoltán

Alfejezetek:

Az állatföldrajz alapegységei és alapfogalmai
A Kárpát-medence állatföldrajzi helyzetének alapvonásai
Bennszülött fajok a Kárpát-medencében
Reliktumfajok és állatföldrajzi színezőelemek a Kárpát-medencében
Áreatörténet és filogeográfia
A Kárpát-medence állatföldrajzi tagolódásának rövid összegzése
Magyarország állatvilágának sokfélesége

Fejezet letöltése (17.5 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

X. TÁJAK

Szerkesztette: Csorba Péter

Szerzők: Csorba Péter, Ádám Szilvia, Bartos-Elekes Zsombor, Bata Teodóra, Bede-Fazekas Ákos, Czúcz Bálint, Csima Péter, Csüllög Gábor, Fodor Nándor, Frisnyák Sándor, Horváth Gergely, Illés Gábor, Kiss Gábor, Kocsis Károly, Kollányi László, Konkoly-Gyuró Éva, Lepesi Nikolett, Lóczy Dénes, Malatinszky Ákos, Mezősi Gábor, Mikesy Gábor, Molnár Zsolt, Pásztor László, Somodi Imelda, Szegedi Sándor, Szilassi Péter, Tamás László, Tirászi Ágnes, Vasvári Mária

Alfejezetek:

Történeti tájtípusok a Kárpát-medencében a 11–16. század között
Tájtipizálás és tájkarakter-elemzés
    Tájtípusok a felszín kialakulása (genetikája) szerint
    Tájtípusok a tájegységek működése szerint
    Tájtípusok a tájak használata szerint
    Tájkarakter-elemzés
    A Fertő–Hanság térségének tájkaraktertípusai
A felszínfedettség változásai
    A felszínfedettség változásának okai Magyarországon
Az emberi tevékenység tájformáló hatásának erőssége (hemeróbia)
Tájvédelem
    A magyarországi tájvédelmet támogató jogszabályok
    Az Európai Táj Egyezmény és a tájkarakter védelme
    Tájképvédelem
Tájrehabilitáció
    A magyarországi tájrehabilitációk fő típusai
Változó éghajlat – változó tájak
    A növénytakaró éghajlatváltozásból fakadó sérülékenységének előrejelzése 2100-ig
A földrajzi tájak lehatárolása és hierarchikus rendszere
    Tájhatárok a korábbi magyar térképeken és az új szemléletű tájbeosztás

Fejezet letöltése (39.3 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

XI. KÖRNYEZETVÉDELEM

Szerkesztette: Kerényi Attila

Szerzők: Kerényi Attila, Fazekas István, Pásztor László, Tahy Ágnes, Túri Zoltán, Várallyay György, Zagyva Tünde Andrea

Alfejezetek:

Természeti viszonyaink hatása a környezet állapotára
A levegő állapota és védelme
    A levegő háttérszennyezettsége
    A fontosabb légszennyező anyagok emissziója
    Városaink levegőminősége
A vizek minősége
    Felszíni vizek
    Felszín alatti vizek
A talajok környezeti állapota és védelme
    Az emberi tevékenységek hatása a talajleromlási (degradációs) folyamatokra
    A talajtani adatbázis szerepe a talajvédelemben
Hulladékok kezelése
    A hulladékok mennyisége, összetétele
    A hulladékok kezelése
    A hulladékkezelő létesítmények

Fejezet letöltése (28.8 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

XII. TERMÉSZETVÉDELEM

Szerkesztette: Tardy János

Szerzők: Tardy János, Schmidt András, Csepregi István, Zsembery Zita

Alfejezetek:

Védett természeti területek Magyarországon
Védett természeti értékek
A védett természeti területek típusai
Nemzetközi minősítéssel rendelkező természeti területek, hálózatok
A pannon életföldrajzi (biogeográfiai) régió természetvédelmi jelentősége és Natura 2000 hálózata
Élőhelytípusok és a fajok természetvédelmi helyzete
Ökoturizmus, környezeti nevelés és oktatás a védett területeken

Fejezet letöltése (25.6 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc

XIII. TERMÉSZETI VESZÉLYEK

Szerkesztette: Szabó József, Schweitzer Ferenc, Horváth Gergely

Szerzők: Szabó József, Schweitzer Ferenc, Horváth Gergely, Bihari Zita, Czigány Szabolcs, Fábián Szabolcs, Gábris Gyula, Iványi Krisztina, Kerényi Attila, Lóki József, Magyar Donát, Mányoki Gergely, Molnár Zsolt, Négyesi Gábor, Pásztor László, Pátzay György, Pirkhoffer Ervin, Szabó Mária, Szentiványi Árpád, Szövényi Gergely, Tóth László, Udvardy Orsolya, Varga Gábor, Varga György

Alfejezetek:

A kőzetburok (litoszféra) természeti veszélyei
    Földrengések
    Felszín- vagy tömegmozgások
A levegőburok (atmoszféra) természeti veszélyei
    Szélsőséges időjárási helyzetek
    Aszály
    Szélerózió
    Talajerózió
    Erdőtűz
A vízburok (hidroszféra) természeti veszélyei
    Árvizek
    Belvíz
Az élővilág okozta veszélyek
Természeti veszélyek – összegző értékelés

Fejezet letöltése (25.2 MB)
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi licenc