• Információ: 36-1-309-2600/1443
    • in English
Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti Környezet című kötetének angol kiadása megkapta a legrangosabb nemzetközi szakmai kitüntetést. Bővebben...


Üdvözöljük Önt a Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) projekt honlapján!

A projekt célja egy új nemzeti atlasz létrehozása, melyet a 2010-es években - 1983-hoz hasonlóan ismét - a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezett a jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó CSFK Földrajztudományi Intézet koordinálásával és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet közreműködésével. 2018-tól a projektet stratégiai partnerként a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) támogatja.

A nemzeti atlaszok Földünk minden országában, mindenhol és mindenkor a zászló, a címer és a himnusz mellett a nemzeti jelképek egyik legfontosabbika kormányzati támogatással és a tudomány képviselőinek (elsősorban a tudományos akadémiáknak) a kezdeményezése alapján, széles körű nemzeti összefogással valósultak meg. Ez történt 1964-1967 és 1983-1989 között Magyarországon is, mikor az MNA első két kiadása napvilágot látott. Az előzmények alapján bízunk abban, hogy jelen kezdeményezésünk eredményeként megfelelő kormányzati támogatással és a tudomány képviselőinek összefogásával a következő években sikerül megjelentetni az MNA új kiadását, mégpedig nem csupán hagyományos (nyomtatott) formában, hanem a kor követelményeinek megfelelően elektronikus (DVD és webes) változatban is.

Bővebben...

Legutóbbi feltöltések

MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA II. KÖTET: TERMÉSZETI KÖRNYEZET 2018

Új nemzeti atlaszunk köteteinek sorát hazánk természeti környezetének bemutatásával kezdjük. A kiadvány egyrészt ismerteti a kőzet-, víz- és levegőburok állapotát, illetve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik (pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszélyek). Az egy csokorba gyűjtött, szemléletes tematikus térképeket lapozgatva olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint a mérnökgeológia, a földrengések, az éghajlati elemek várható változása, az időjárási rekordok, a talaj-, réteg- és karsztvizek, ásvány- és hévizeink, talajaink jellemzői, a földminőség, a tájtípusok és tájkarakterek, a tájképi értékesség, a hazai élővilág elképesztő fajgazdagsága, a környezet állapota és a hulladék kezelése, védett természeti területeink, az ökoturizmus, a kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyek: az ár- és belvíz, az aszály, a talajerózió, az özönfajok terjedése és a virágpor-allergia.


Teljes szöveg

MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEKBEN 2011

Ez a kiadvány nem csupán a 2009-ben megjelent angol atlaszunk magyar nyelvű változata, hanem annak kibővített, aktualizált, átdolgozott, de változatlan (21 x 29,8 cm -es) méretű, multifunkcionális kiadása. Főként az új fejezeteknek (parlamenti választások, tehetségföldrajz) köszönhetően a terjedelem 248 oldalra bővült, a térképek száma 165-re, a szerzőké 38-ra nőtt. A hazai művelt átlagembereknek, a köz- és felsőfokú oktatás szereplőinek, illetve a kormányzati döntéshozóknak szóló kis, összefoglaló atlaszunk áttekintést kívánt nyújtani a harmadik évezred elejének Magyarországáról. Ezt a gyors (és ingyenes) tájékoztatást szolgálta az is, hogy a hagyományos, nyomtatott változat megjelenése után az atlasz teljes terjedelemben felkerült az MTA FKI honlapjára is.


Teljes szöveg

HUNGARY IN MAPS 2009

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete a regionális atlaszok sorozata keretében - a Délkelet-Európával és Ukrajnával foglalkozó atlasz után - a rendszerváltozás 20., NATO-csatlakozásunk 10., az EU-tagságunk 5. évfordulóján jelentette meg a külföld tájékoztatására ezt a viszonylag kisméretű (21 x 29,8 cm-es), angol nyelvű kiadványt országunk korabeli természeti, társadalmi és gazdasági helyzetéről. A digitális technikával készült, 211 oldalas atlasz szerkezetében a szöveg és térkép aránya közel 2:1-re volt tehető. A 142 térkép körében a természeti, gazdasági és társadalmi tématerületek csaknem hasonló súllyal szerepeltek. A korábbi nemzeti atlaszokhoz képest országunk ezen angol nyelvű kis „névkártyája” a hazai és nemzetközi érdeklődés kielégítésére számos kérdéskör (pl. etnikai, politikai, történeti, vallásföldrajzi, ökológiai, urbanizációs, kereskedelmi, telekommunikációs, turisztikai témák) újszerű bemutatását is felkínálta.


Teljes szöveg


MAGYARORSZÁG ATLASZA 1999

A korábbi egykötetes nemzeti atlaszokhoz képest kezelhetőbb méretű, 23,3 x 32,9 cm-es lapokat tartalmazó atlasz az 1989 utáni alapvető társadalmi-gazdasági változásokat kívánta bemutatni, főként a felsőoktatás résztvevői számára. A 132 számozott oldal közül 106,5 tartalmazott térképeket, 24,5 névmutatót és közigazgatási településlistát. A funkcióváltás és a piac megcélzott rétegének igényei miatt a térképes oldalak szerkezete az MNA 1989-es kiadásához képest jelentősen megváltozott, kiegyensúlyozottabbá vált.


Teljes szöveg

MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA 1989

Az MTA Szentágothai János elnöksége idején, 1983-ban – az 1967-es atlaszhoz hasonlóan kormányzati támogatással, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal való összefogásban határozta el az MNA újabb kiadását. Az atlasz 6 éves munka eredményeként az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet irányításával, Pécsi Márton igazgató, szerkesztőbizottsági elnök vezetésével, 87 (túlnyomórészt) állami intézmény, szervezet és 183 szerző, szerkesztő közreműködésével a rendszerváltozás előtti pillanatban, 1989-ben jelent meg.


Teljes szöveg

KÖZÉPEURÓPA-ATLASZ 1945

A jelenlegi MTA CSFK Földrajztudományi Intézet szervezeti elődjének számító Államtudományi Intézetben Rónai András igazgató szerkesztésében, magyarul és angolul megjelent mű a nemzeti atlaszokkal szemben támasztott követelmények mindegyikének megfelelt, egy kivétellel: nem kizárólag egy állam (Magyarország) területét, hanem hazánkat, a Kárpát-medencét és annak meglehetősen tág környezetét ábrázolta 334 oldalon, 134 (kb. 1:6,2 milliós méretarányú, színes) térképen.


Teljes szöveg