Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények

Edvi Illés Aladár – Halász Albert 1920. La Hongrie économique en cartes – The Economies of Hungary in Maps – Magyarország gazdasági térképekben. Budapest. (1920)

Ez az 1919 és 1920 decembere között, alapvetően a trianoni béketárgyalások háttéranyagaként kiadott háromnyelvű atlasz még nem felelt meg a nemzeti atlaszokkal szemben támasztott minden kritériumnak, mert alapvetően csak hazánk gazdasági viszonyait mutatta be az utolsó békeév (1913) adatai alapján. A 4. kiadás már 68 (kb. 1:4,2 milliós méretarányú, színes) térképet és 6 grafikont tartalmazott, mérete 29 x 20,3 cm volt.

Könyvismertetés: Fodor Ferenc ismertetője, Megjelent: Földrajzi Közlemények 1920. 27-28. (PDF, ~400 KB)

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!

 
ELŐZÉK, ELŐSZÓ, TARTALOMJEGYZÉK (8.8 MB)
1.
 
Vízhálózat a hajózható víziutakkal és az ármentesítéssel kapcsolatos területekkel
2.
  Hőmérséklet
II. FORGALOM (25 MB)
A) Belső forgalom
3.
  Vasuti hálózat 1913-ban és a XIV-ik és XV-ik század útvonalai
4.
  Vasutak fejlődése 1846-tól 1913-ig (grafikon)
5.
  Vasutak kiépülése (4 térkép)
6.
  Vasuti forgalom 1913-ban
7.
  Vasuti energiaszükséglet és a vízierők
8.
  vasuti személyforgalom 1913-ban
9.
  Közutak 1913-ban
10.
  Postahivatalok megyénkint 1913-ban
B) Külforgalom
11.
 
A) Külforgalom évenkint 1882-től 1913-ig (grafikon)
11.
 
B) Külforgalom országonkint 1913-ban
12.
 
Főbb behozatali és kiviteli árúk 1913-ban (grafikon)
 III. ENERGIA (10.2 MB)
13.
 
Széntermelés 1913-ban
14.
   Széntermelés, szénfogyasztás, szénforgalom 1855-től 1913-ig (grafikon)
15.
   Ásványi fűtőanyagkészlet
16.
  Mechanikai energiaszükséglet. Vízierők
IV. NÉPESSÉG, MŰVELTSÉG (22.3 MB)
17
  Legrégibb kulturtelepek
18.
  Kulturtelepek a vaskorszakokban
19.
  Népesség írni-olvasni tudása
20.
  Népszaporodás, kivándorlás és szántóföld megyénkint
21
  Nagybirtokok megyénkint
22.
  Hírlapok és folyóiratok 1913-ban
23.
  Megjelent könyvek 1913-ban
V. HITELINTÉZETEK (2.8 MB)
24.
  Álladék az 1913-ik év végén
VI. MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, ÁLLATTENYÉSZTÉS (54.3 MB)
25.
  Mezőgazdasági oktatás 1913-ban
26.
  Erdőövek az 1913. évi fűrésztelepekkel
27.
  Erdők és papírosgyárak
28.
  Szántóföld megyénkint 1913-ban
29.
  Kenyérmagvak feleslege vagy hiánya megyénkint
30.
  Búzával bevetett terület megyénkint 1913-ban
31.
  Rozzsal bevetett terület megyénkint 1913-ban
32.
  Árpával bevetett terület megyénkint 1913-ban
33.
  Zabbal bevetett terület megyénkint 1913-ban
34.
  Kukoricával bevetett terület megyénkint 1913-ban
35.
  Burgonyával bevetett terület megyénkint 1913-ban
36.
  Szőlővel beültetett terület megyénkint; konyak- és pezsgőgyárak 1913-ban
37.
  Méztermelés megyénkint 1913-ban
38.
  Selyemgubótermelés megyénkint 1913-ban
39.
  Szarvasmarhaállomány megyénkint 1917-ben
40.
  Sertésállomány megyénkint 1917-ben
41.
  Lóállomány megyénkint 1917-ben
42.
  Juhállomány megyénkint 1917-ben
VII. IPAR ÉS BÁNYÁSZAT (60.2 MB)
43.
  Iparoktató intézmények 1913-ban
44.
  Iparos- és kereskedőtanonciskolák 1913-ban
45.
  Gyári- és bányamunkásság létszáma helyenkint 1910-ben
46.
  Iparfejlesztés fejenkint és megyénkint 1881-től 1913-ig
47.
  Gyári malmok termelése 1913-ban
48.
  Cukorrépával bevetett terület megyénkint 1913-ban
49.
  Cukoripar fejlődése 1889-től 1913-ig (grafikon)
50.
  Cukorgyárak termelése 1913-ban
51.
  Szeszgyárak termelése 1913-ban
52.
  Sörgyárak termelése 1913-ban
53.
  Dohánnyal beültetett terület megyénkint; dohánybeváltóhelyek és dohánygyárak 1913-ban
54.
  Keményítőgyárak termelése 1913-ban
55.
  Növénykonzervgyárak termelése 1913-ban
56.
  Növényolajgyárak termelése 1913-ban
57.
  Szappan- és gyertyagyárak termelése 1913-ban
58.
  Vasérctermelés 1913-ban
59.
  Vas- és aczélgyárak termelése 1913-ban
60.
  Gépgyárak termelése 1913-ban
61.
  Textiliparfejlesztés 1881-ből 1913-ig megyénkint és négyzetkilométerenkint
62.
  Kenderrel bevetett terület és kendergyárak 1913-ban
63.
  Lennel bevetett terület és lengyárak 1913-ban
64.
  Pamut- és jutagyárak termelése 1913-ban
65.
  Gyapjúgyárak termelése 1913-ban
66.
  Bőrgyárak termelése 1913-ban
67.
  Kőolajfinomítók termelése 1913-ban
68.
  Műtrágyagyárak termelése 1913-ban
69.
  Cement- és üveggyárak termelése 1913-ban
70.
  Kőbányák
71.
  Téglagyárak termelése 1913-ban
72.
  Sótermelés bányánkint 1917-ben
VIII. ÁLLAMHÁZTARTÁS (3.3 MB)
73.
  Egyenes adók összege megyénkint 1917-ben