A hazai földrajztudomány és térképészet mindig meghatározó szerepet játszott a nemzet- és honismeret fejlesztésében, a rólunk és országunkról alkotott kép formálásában. Az első világháborút követően az ország korábbi területi egységének teljes vagy részleges helyreállításához igazolásul szolgáló, a trianoni katasztrófa hatásait tükröző, többnyire francia, angol, vagy német nyelvű földrajzi és kartográfiai munkák, köztük térképek, térképsorozatok jelentek meg. Mai értelemben vett, széles tematikájú nemzeti atlasz azonban csak a 20. század második felében, 1967-ben jelent meg először, amit egy 1989. évi, jóval gazdagabb tartalmú második nemzeti atlasz követett; a térképek kevés kivételtől eltekintve szinte kizárólag a Magyar Népköztársaság államhatárai által meghatározott területre vonatkoztak. Az 1989-es kötetet az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete (MTA FKI) koordinálta, mely a rendszerváltozást követően a gyorsan megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokra reagálva 1994-1995-ben öt füzetben, modern formában és digitális technikával megjelentette az MNA egyes témaköreinek kiegészítő lapjait.

A rendszerváltozást követő immár több mint két, a korábbi gazdasági-társadalmi viszonyokat gyökeresen átalakító évtizedben – amikor Európa új és régi országaiban, Madridtól Moszkváig, Párizstól Kijevig, Ljubljanától Varsóig egymás után jelentek meg nemzeti atlaszok – a Magyar Köztársaság még nem látta indokoltnak ilyen nemzeti szimbólum felmutatását. A felmerülő hazai igények kielégítésére 1999-ben a Cartographia Kft. adott ki Magyarországról egy kisebb méretű térképgyűjteményt, majd 2009 végén és 2011 derekán (angolul ás magyarul) az MTA, ill. az MTA FKI saját forrásból jelentetett meg egy-egy kis atlaszt (Magyarország térképekben), melyek csak ideig-óráig feledtethetik egy modern (nyomtatott és elektronikus) magyar nemzeti atlasz hiányát.

A továbbiakban röviden ismertetjük, és - lehetőség szerint - teljes terjedelmükben közöljük az eddig megjelent magyar nemzeti atlaszokat, valamint az azok előfutárainak tekinthető tematikus atlaszokat.