Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Szerkesztő- és Tanácsadó Bizottságok

Elnök:
Kocsis Károly, akadémikus, intézeti igazgató (HUN-REN CSFK) (2013-)

Tiszteletbeli elnök:
Klinghammer István, akadémikus, professzor emeritus (ELTE) (2013-)

Titkár:
Nemerkényi Zsombor, PhD, tudományos munkatárs (HUN-REN CSFK) (2013-)

Tagok:
Gercsák Gábor, PhD, egyetemi docens (ELTE) (2013-)
Horváth Gergely, CSc, főiskolai tanár (ELTE –MTA) (2013-2018)
Keresztesi Zoltán, Dr. (MTA) (2013-2018)
Kincses Áron, DSc, elnök (KSH) (2018-)
Kovács Zoltán, akadémikus, kutatóprofesszor (HUN-REN CSFK) (2013-)
Márton Mátyás, DSc, egyetemi tanár (ELTE) (2013-2018)
Tóth Géza, DSc, főszerkesztő (KSH) (2018-)
Zentai László, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) (2013-)

Elnök:
Zentai László, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE)

Tagok:
Bartos-Elekes Zsombor, PhD, egyetemi docens (BBTE)
Bottlik Zsolt, PhD, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE)
Buga László, címzetes egyetemi docens (ELTE)
Elek István, DSc, egyetemi tanár (ELTE)
Gede Mátyás, PhD, egyetemi adjunktus (ELTE)
Gercsák Gábor, PhD, egyetemi docens (ELTE)
Györffy János, PhD, egyetemi docens (ELTE)
Márton Mátyás, DSc, egyetemi tanár (ELTE)
Török Zsolt, PhD, egyetemi docens (ELTE)

1. „A magyar állam és helye a világban” kötet

Kötetszerkesztők:
Előkészítés alatt…

Fejezetszerkesztők:
Előkészítés alatt…

2. „Természeti környezet” kötet

Kötetszerkesztők:
Kocsis Károly (főszerkesztő), akadémikus, intézeti igazgató (MTA)
Horváth Gergely, CSc, nyugalmazott főiskolai tanár (ELTE – MTA)
Keresztesi Zoltán, Dr. (MTA)
Nemerkényi Zsombor, PhD, tudományos munkatárs (MTA)

Fejezetszerkesztők:
Bihari Zita, osztályvezető (OMSZ)
Brezsnyánszky Károly
, PhD
Csorba Péter, DSc, egyetemi tanár (DE)
Fekete Gábor †
Gábris Gyula, DSc, professzor emeritus (ELTE)
Haas János, akadémikus, nyugalmazott kutatóprofesszor (ELTE)
Horváth Gergely, CSc, nyugalmazott főiskolai tanár (ELTE – MTA)
Kerényi Attila, DSc, professzor emeritus (DE)
Király Gergely, PhD, egyetemi tanár (SoE)
Kocsis Károly, akadémikus, intézeti igazgató (MTA)
Molnár Zsolt, DSc, tudományos tanácsadó (MTA)
Pásztor László, PhD, tudományos főmunkatárs (MTA)
Schweitzer Ferenc, DSc, kutatóprofesszor emeritus (MTA)
Szabó József, DSc, professzor emeritus (DE)
Szabó Mária, egyetemi tanár (ELTE)
Tardy János, PhD, címzetes egyetemi tanár (BGE)
Timár Gábor, PhD, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE)
Varga György, vízrajzi referens (OVF), címzetes egyetemi docens (ELTE)
Varga Zoltán, DSc, professzor emeritus, (DE)

3. „Társadalom” kötet

Kötetszerkesztők:
Kocsis Károly (főszerkesztő), akadémikus, intézeti igazgató (HUN-REN CSFK)
Kovács Zoltán, akadémikus, kutatóprofesszor (HUN-REN CSFK)
Nemerkényi Zsombor, PhD, tudományos munkatárs (HUN-REN CSFK)
Gercsák Gábor (ELTE)
Kincses Áron, DSc, elnök (KSH)
Tóth Géza, DSc, vezető hivatali főtanácsos (KSH)

Fejezetszerkesztők:
Bajmócy Péter, PhD, egyetemi docens (SZTE TIK FFI)
Bálint Lajos, PhD, tudományos főmunkatárs (KSH NKI)
Beluszky Pál, DSc, ny. tudományos tanácsadó (KRTK RKI)
Boros Lajos, PhD, egyetemi docens (SZTE TIK FFI)
Csatári Bálint, CSc (KRTK RKI)
Dövényi Zoltán, DSc (PTE TTK FFI)
Kocsis Károly, akadémikus, intézetigazgató (HUN-REN CSFK)
Kovács Zoltán, MTA levelező tag, kutatóprofesszor (HUN-REN CSFK), tanszékvezető (SZTE TIK FFI)
Őri Péter, PhD, igazgatóhelyettes (KSH NKI)
Pál Viktor, PhD, egyetemi docens (SZTE TIK FFI)
Szabó Laura, PhD, tudományos munkatárs (KSH NKI)
Székely Gáborné, osztályvezető (KSH)
Tátrai Patrik, PhD, tudományos főmunkatárs

4. „Gazdaság” kötet

Kötetszerkesztők:
Előkészítés alatt…
Fejezetszerkesztők:
Előkészítés alatt…