Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények


Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc (szerk.) 2011. Magyarország térképekben. Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Ez a kiadvány nem csupán a 2009-ben megjelent angol atlaszunk magyar nyelvű változata, hanem annak kibővített, aktualizált, átdolgozott, de változatlan (21 x 29,8 cm-es) méretű, multifunkcionális kiadása. Főként az új fejezeteknek (parlamenti választások, tehetségföldrajz) köszönhetően a terjedelem 248 oldalra bővült, a térképek száma 165-re, a szerzőké 38-ra nőtt. A hazai művelt átlagembereknek, a köz- és felsőoktatás szereplőinek, illetve a kormányzati döntéshozóknak szóló kis, összefoglaló atlaszunk áttekintést kívánt nyújtani a harmadik évezred elejének Magyarországáról. Ezt a gyors (és ingyenes) tájékoztatást szolgálta az is, hogy a hagyományos, nyomtatott változat megjelenése után az atlasz teljes terjedelemben felkerült az MTA FKI honlapjára is.

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!

7.
 ELŐSZÓ (0.2 MB)
9-20.
 MAGYARORSZÁG A VILÁGBAN (15.7 MB)
21-29.
 TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK (4.5 MB)
 TERMÉSZETI KÖRNYEZET
30-34.
      Geofizika (7 MB)
35-38.
      Földtan (4.5 MB)
39-45.
      Domborzat és táj (25.2 MB)
46-51.
      Éghajlat (3.9 MB)
52-58.
      Felszíni és felszín alatti vizek (1.8 MB)
59-64.
      Talajok (8.4 MB)
65-70.
      Növényföldrajz (8.6 MB)
71-74.
      Állatföldrajz (1.4 MB)
75-80.
      Természetvédelem (8.3 MB)
81-87.
      Környezetvédelem (5.2 MB)
 NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉS
88-99.
      Népesedési jellemzők (13 MB)
100-107.
      Etnikum és vallás (8.5 MB)
108-116.
      Parlamenti választások (18.6 MB)
117-120.
      Tehetségföldrajz (3.5 MB)
121-138.
      Települések (16.8 MB)
 GAZDASÁG
139-147.
      A gazdaság általános jellemzői (5.3 MB)
148-160.
      Mezőgazdaság (4.8 MB)
161-175.
      Bányászat és energiaellátás (4.9 MB)
178-188.
      Ipar (8.5 MB)
189-196.
      Közlekedés (5.5 MB)
197-202.
      Távközlés (3.3 MB)
203-209.
      Bankhálózat (1.4 MB)
210-216.
      Belkereskedelem (4 MB)
217-223.
      Külkereskedelem és tőkeforgalom (0.7 MB)
224-230.
      Turizmus (5.2 MB)
231-239.
 IRODALOM (0.2 MB)
240-242.
 MAGYAR HONISMERETI FÖLDRAJZI BIBLIOGRÁFIA (0.2 MB)
243-247.
 ÁBRÁK JEGYZÉKE (0.1 MB)
247-248.
 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE (0.1 MB)