Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények


Pécsi Márton (szerkesztőbizottsági elnök): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest. (1989)

Az MTA Szentágothai János elnöksége idején, 1983-ban – az 1967-es atlaszhoz hasonlóan kormányzati támogatással, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal való összefogásban határozta el az MNA újabb kiadását. Az atlasz 6 éves munka eredményeként az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet irányításával, Pécsi Márton igazgató, szerkesztőbizottsági elnök vezetésével, 87 (túlnyomórészt) állami intézmény, szervezet és 183 szerző, szerkesztő közreműködésével a rendszerváltozás előtti pillanatban, 1989-ben jelent meg. A korábbihoz képest terjedelmében közel négyszeresére nőtt, 395 oldalas, 29 x 43 cm-es méretű, egyetlen kötetben megjelent atlasz a külvilág felé való nyitás érdekében kétnyelvűvé (magyar és angol) vált. Az 1967-es kiadáshoz képest a magyarázó szövegek terjedelme a nemzetközi trendnek megfelelően jelentősen (8 oldalról 100-ra) nőtt. Az ország méretéből eredően a térképek túlnyomó többségének méretaránya (1:1–2 millió) és a változatlanul a szocialista területi tervezést segítő alapvető funkciója miatt a tematikai szerkezete lényegében nem változott. Az immár 763 térképének kb. 60% -a továbbra is a népgazdaság állapotával foglalkozott ugyan, de a természetföldrajzi térképek (21%) rovására a társadalmi témakörökkel foglalkozó és a bevezető jellegű térképek némileg teret nyertek (12% ill. 8%). Az 1980-as évek második felében kibontakozó enyhülő politikai légkör hatására nem csupán az adatbeszerzés vált könnyebbé, hanem megjelenhetett a szocialista iparosítással, mezőgazdasági és településfejlesztési politikával kapcsolatos kritika is, ami helyenként tükröződött is az atlasz tartalmában.

Könyvismertetés 1.: Pécsi Márton: Magyarország Nemzeti Atlasza. Megjelent: Magyar Tudomány 96/7-8. 545-557. (1989) (PDF, ~3.6 MB)
Könyvismertetés 2.: Bassa László: Magyarország Nemzeti Atlasza. Megjelent: Földrajzi Értesítő 38/3-4. 456-458. (1989) (PDF, ~900 KB)

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!

 
 ELŐZÉK, ELŐSZÓ, TARTALOMJEGYZÉK (28.4 MB)
1.
2-3.
 
Diplomáciai kapcsolatok 1986 XII. 31. : Magyarország elhelyezkedése a Földön - Budapest melletlakó pontja - Budapest ellenlakó pontja - Budapest ellenlábas pontja
4.
 
Magyarok a világban : A környező országokban élő magyarság
5.
 
Magyarország nemzetközi összehasonlításban
6-7.
 
Magyarország és szomszédsága
8.
 
Űrfelvétel részletek
9.
 
Az Űrfotókon bemutatott területek térképei
10-11.
 
Domborzat és vízrajz
12.
 
Közigazgatás 1938. I. 1.
13.
 
Közigazgatás 1950. XII. 31.
14.
 
Közigazgatás 1980. I. 1.
15.
 
Közigazgatás 1984. I. 1.
16.
 
Egyházi igazgatás 1984 : Katolikus egyház - Protestáns egyházak - Izraelita egyház - Ortodox egyház - Kisegyházak
17.
 II. FELMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS (30.6 MB)
18.
 
Részletek régi térképekből : Lázár deák, 1528 - Zsámoky János, 1571 - Lipszky János, 1806 - 1:360 000, 1887 - Mikoviny Sámuel, 1735 - Gönczy Pál, 1885
19.
 
Részletek régi katonai térképekbol, légifényképek : Elso katonai felmérés, 1764-1785 - Második katonai felmérés, 1806-1869 - Harmadik katonai felmérés, 1869-1887 - 1:75 000, 1930 - Légifénykép-részletek
20.
 
Földmérési alaptérkép – Közmutérkép - Agrotopográfiai térkép
21.
 
Részletek az egységes országos térképrendszer (EOTR) lapjaiból - 1:10 000 - 1:25 000 - 1:100 000 -1:200 000 - Munkatérkép - Domborzatos munkatérkép
22.
 
Geodéziai alaphálózatok, 1986
23.
 
A földmérési alaptérképek készítésének helyzete, 1986
24.
 
Topográfiai térkép ellátottság, 1988. I. 1.
25.
 III. DOMBORZAT (27.8 MB)
26-27.
 
Domborzattípusok
28.
 
A Balaton környékének geomorfológiai térképe
29.
 
Budapest geomorfológiai térképe (részlet)
30-31.
 
Geomorfológia
32.
 
Relatív relief
33.
 IV. FÖLDTAN ÉS GEOFIZIKA (58.3 MB)
34-35.
 
Magyarország és környezete áttekintő földtani-szerkezeti térképe
36.
 
A harmadidőszaki medencealjzat mélyföldtani térképe
37.
 
Földtani szelvények
38-39.
 
Földtan
40.
 
Paleozoikum : Triász - Júra - Kréta - Eocén - Oligocén - metamorfitok - kainozoikumi vulkánitok
41.
 
Alsó és középső miocén : Felső miocén - Alsó pannóniai - Felső pannóniai - Negyedidőszak
42-43.
 
Mérnökgeológia
44.
 
Energiahordozó ásványi nyersanyagok
45.
 
Ércek és nemfémes ásványi nyersanyagok
46-47.
 
Vízföldtan
48.
 
A függőleges térerősség anomáliái : Teljes térerősség - Függőleges térerősség - Vízszintes térerősség - Mágneses deklináció
49.
 
Mágneses inklináció : A földkéreg vastagsága - Geoizotermák 1000 m mélységben - Hőáramtérkép - Jelenkori függőleges mozgások
50.
 
Földtörténet
51.
 V. ÉGHAJLAT (35.9 MB)
52.
 
Jellegzetes időjárási helyzetek : A napsugárzás évi összege - A napfénytartam évi összege - A napsugárzás januári összege - A napfénytartam januári összege - A napsugárzás júliusi összege - A napfénytartam júliusi összege
53.
 
Januári középhőmérséklet : Áprilisi középhőmérséklet - Júliusi középhőmérséklet - Októberi középhőmérséklet - Évi középhőmérséklet
54.
 
A hőségnapok száma (max. ≥ 30°C) : A nyári napok száma (max. ≥ 25°C) - A fagyos napok száma (min. ≥ 0°c) - A téli napok száma (max. ≥ 0° c) - Az első fagyos nap dátuma - Az utolsó fagyos nap dátuma – A fagymentes időszak átlagos tartama - Az 5 c-os napi középhőmérséklet tavaszi határnapja - A 10°c-os napi középhőmérséklet tavaszi határnapja - A 12°c-os napi középhőmérséklet tavaszi határnapja - Az évi abszolút maximumok átlagai - Az évi abszolút minimumok átlagai
55.
 
Januári csapadékösszegek : Februári csapadékösszegek - Márciusi csapadékösszegek - Áprilisi csapadékösszegek - Májusi csapadékösszegek - Júniusi csapadékösszegek - Júliusi csapadékösszegek - Augusztusi csapadékösszegek - Szeptemberi csapadékösszegek - Októberi csapadékösszegek - Novemberi csapadékösszegek - Decemberi csapadékösszegek
56.
 
A csapadék évi összege : Az 1 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok száma - Az 5 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok száma - A 10 mm vagy annál nagyobb csapadékú napok száma - A zivataros napok száma
57.
 
A havas napok évi száma : A hótakarós napok évi száma - A derült napok évi száma - A borult napok évi száma - A viharos napok évi száma - A szélcsendes órák %-os gyakorisága - A szélirány gyakorisága és az átlagos szélsebesség áprilisban - A szélirány gyakorisága és az átlagos szélsebesség októberben
58.
 
Lehetséges párolgás téli félévi összege : A tényleges párolgás téli félévi összege - A lehetséges párolgás nyári félévi összege - A tényleges párolgás nyári félévi összege - A lehetséges párolgás évi összege - A tényleges párolgás évi összege - Az éghajlati vízhiány nyári félévi összege - Az éghajlati vízhiány évi összege
59.
 
A kalászosok tenyészidőszakának középhőmérséklete, III—VI : A kapásnövények tenyészidőszakának középhőmérséklete, IV-IX - A kalászosok tenyészidőszakának csapadéka, III—VI - A kapásnövények tenyészidőszakának csapadéka, IV-IX - A gyermekláncfű virágzásának átlagos időpontja - Az orgona virágzásának átlagos időpontja - A fehérakác virágzásának átlagos időpontja - Az őszi búza kalászhányásának átlagos időpontja
60.
 
Meteorológiai állomáshálózat
61.
 VI. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK (54.5 MB)
62-63.
 
A Duna vízgyűjtő területének vízföldrajzi térképe
64.
 
Ár- és belvízvédelem
65.
 
A Duna-völgy 1985. évi mértékadó vízmérlege : A Tisza-völgy 1985. évi mértékadó vízmérlege - A Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt
66-67.
 
Vízhálózat
68.
 
Minimális talajvízállás, 1961-1980 : Maximális talajvízállás, 1961-1980
69.
 
A tenyészidőszak átlagos talajvízállása, 1969
70-71.
 
A talajvizek vegyi jellege az 1950-1985. évi adatok alapján
72.
 
Rétegvizek összes keménysége : Rétegvizek főbb vízminőségi jellemzői (600 m mélységig)
73.
 
Rétegvizek vastartalma : Rétegvizek összes szilárdanyag-tartalma
74.
 
Ásvány- és hévizek
75.
 
Réteg-, karszt- és parti szűrésű vízkészletek, vízbeszerzési lehetőségek
76.
 
Hidrológiai észlelőhálózat
77.
 VII. TALAJOK (27.9 MB)
78-79.
 
Genetikai talajtérkép
80.
 
FAO talajtérkép : Talajlepusztulás
81.
 
A talajok agyagásvány-társulásai : Meliorációs tevékenység - A kiemelt meliorációs térségek elhelyezkedése - A talajjavítást igénylő talajok elhelyezkedése - Talajjavítás, 1947-1985
82-83.
 
A talajok vízgazdálkodási tulajdonsága
84.
 
A talajok anyagforgalmának alapvető típusai : A talajok vízháztartásának alapvető típusai
85.
 VIII. BIOGEOGRÁFIA, TERMÉSZETI TÉNYEZŐK KÖRZETEI ÉS TÁJAK (25.9 MB)
86-87.
 
Természeti tájak rendszertani felosztása
88.
 
Éghajlati típusok : Szerkezeti morfológia – Talajkörzetek - A növénytakaró klimazonális térképe - Florisztikai-növényföldrajzi beosztás - Állatföldrajzi beosztás
89.
 
Természetes növénytakaró
90-91.
 
Tájtípusok
92.
 
A kistájak természeti adottságainak értékelése a szántóföldi növénytermelés szempontjából : Kiveszett növények
93.
 IX. TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM (31.7 MB)
94-95.
 
Természetvédelem, 1987. január 1.
96.
 
A felszíni vizek minősége, 1970 : A felszíni vizek minősége, 1980
97.
 
Rendkívüli vízszennyezések : kiemelt vízminőségvédelmi területek
98-99.
 
Környezetföldtani állapot, hulladékszennyezés
100.
 
Települések levegőszennyezettsége : A légköri kén-dioxid és nitrogén dioxid regionális háttér-koncentrációjának évi átlagértéke (1978-1982) - A légköri szulfát és nitrát regionális méretű átlagos évi nedves ülepedése
101.
 
Zajkibocsátás a főútvonalakon, 1982 : A balatoni üdülőkörzet környezeti állapota
102.
 
A budapesti agglomeráció környezeti állapota
103.
 X. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉSEK, LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTOTTSÁG (62 MB)
104.
 
A települések lélekszámának alakulása : 1870-1980 - 1949-1970
105.
 
1970-1980 : A népesség nem, korcsoport és gazdasági aktivitás szerint (ezer fő), 1980
106-107.
 
A népesség területi megoszlása, népsűrűség, 1980
108.
 
A népesség kormegoszlása, 1980 : 0-14 évesek - 15-39 évesek
109.
 
40-59 évesek : 60 év felettiek
110.
 
A népesedési csúcs időpontja, 1870-1980
111.
 
Élveszületés, 1970-1979 : Halálozás, 1970-1979 - Természetes szaporodás, 1970-1979
112.
 
A települések vándorlási egyenlege, 1970-1979
113.
 
A háztartások átlagos nagysága és típusai, 1980
114.
 
A népesség megoszlása nemzetiség szerint, 1980 : A népesség megoszlása anyanyelv szerint, 1980
115.
 
Cigányság
116.
 
A lakosság gazdasági aktivitása, 1980
117.
 
Magyarország a századfordulón
118-119.
 
Településhálózat, 1986
120.
 
Foglalkozási átrétegződés, 1930-1980 : Népesedési típusok, 1981-1984
121.
 
A napi munkába járás és a városok, 1980 Munkaerő-vonzáskörzete, 1980
122-123.
 
A települések aktív keresőinek foglalkozási szerkezete, 1980
124.
 
A települések alapfokú intézményellátottsága, 1980, 1984
125.
 
Életkörülmények, 1980
126-127.
 
Városhálózat, 1986
128.
 
Falutípusok, 1980
129.
 
Település alaprajz-típusok : Dunaújváros – Hajdúböszörmény – Balatonszárszó – Hortobágy – Jászapáti - Botpalád XVIII. sz. – Botpalád – Csemő - Csemő
130-131.
 
A külterületi népesség, 1980
132.
 
A települések dinamikai típusai, 1980
133.
 
A szocialista szervek beruházásai, 1981-1985
134.
 
Budapesti agglomeráció : Területhasznosítás, 1985 - Áttekintő térkép, 1985 - Összesített korcsoportos korfa 1980. január 1-én - Egy lakosra jutó lakásterület, 1980 - Egyszemélyes háztartások aránya, 1980
135.
 
Budapesti agglomeráció : Népességszám-változás, 1900-1980 - A mezőgazdasági keresők 30% alá csökkenésének időpontja - Az aktív keresők ágazati megoszlása, 1980 - Ingázás, 1980 - Munkahely-koncentráció, 1980 - Izokrón térkép, 1980
136.
 
Budapest : Budapest kialakulása és fejlődése - A kerületek népességszám-változása - A lakosság kormegoszlása kerületenként, 1980 - Belső vándorforgalom , 1985 - A népesség száma alkerületenként, 1980 - A szellemi keresők aránya alkerületenként, 1960, 1980 - A lakosság iskolázottsági szintje, 1980 - Kerületek közötti ingázás, 1980 - Belváros (részlet)
137.
 
Budapest : Egyszobás lakások aránya városrendezési körzetenként, 1980 - Fürdőszobás lakások aránya városrendezési körzetenként, 1980 - A lakosság funkcionális-társadalmi megoszlása alkerületenként, 1980 - A lakásállomány tulajdonjog szerinti megoszlása, 1980 - A belső kerületek funkcionális-morfológiai típusai, 1985
138.
 
Pénz- és biztosításügy, 1987
139.
 
A lakások számának változása, 1970-1980 : A 100 m2 lakóterületre jutó lakók száma, 1980
140.
 
A 100 lakásra jutó átlagos szobaszám és az egyszobás lakások aránya, 1980
141.
 
A vízvezetékkel ellátott lakások aránya, 1980 : A szennyvízelvezető csatornával ellátott lakások aránya, 1980 - A fürdő- és mosdóhelyiséggel ellátott lakások aránya, 1980
142.
 
Az 1919 előtt épült lakások aránya : Az 1920-1944 között épült lakások aránya - Az 1945-1969 között épült lakások aránya
143.
 
Az 1970-1979 között épült lakások aránya a kommunális beruházások egy főre jutó összege : A városokban és a városias jellegű településeken - A tanácsi beruházások, 1981-1985
144.
 
Az emeletes, az egylakásos lakóépületek és a személyi tulajdonban lévő lakások aránya a városokban és a városias jellegű településeken, 1980 : A települések közmű- és lakásellátottsága, 1980
145.
 XI. EGÉSZSÉGÜGY (29.6 MB)
146-147.
 
Egészségügyi alapellátás, mentőszolgálat
148.
 
Járóbetegek szakellátása, 1983
149.
 
Fekvőbetegek ellátása
150.
 
Anya-, csecsemő- és gyermekellátás
151.
 
Közegészségügy és járványügy : Az egészségügyi speciális ellátás regionális körzetei - A speciális egészségügyi ellátás intézményei - Az egészségügy munkaerőhelyzete - Szociális intézmények
152.
 
A lakosság egészségi állapota : Élveszületések, 1985 - Nyilvántartott nem tbc-s tüdőbetegek száma, 1985 - Halálozások, 1985 - Sérülésekből, mérgezésből eredő halálozások száma, 1985 - Csecsemőhalálozás, 1985 - Rosszindulatú daganatos új betegek száma, 1985 - Születéskor várható élettartam; férfiak, 1984 - Nyilvántartott elme- és idegbetegek száma, 1985 - Születéskor várható élettartam; nők, 1984 - Veszélyeztetett terhesek, 1985 - Keringési rendszer megbetegedéséből származó halálozások száma, 1985 - 1985-ben véleményezett rokkantak száma
153.
 XII. OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT (27.8 MB)
154.
 
Alapfokú oktatás, 1985-1986
155.
 
Középfokú oktatás 1980
156.
 
Az általános iskolát végzettek aránya, 1980 : A középiskolát végzettek aránya, 1980
157.
 
Az egyetemet és főiskolát végzettek aránya, 1980 : A lakosság képzettségi színvonala 1980
158.
 
Színházak, 1985 : Mozik, 1985 - A művelődési otthon jellegű intézmények száma és típusa, 1985 - A művelődési otthon jellegű intézmények tevékenysége, 1985 - Múzeumok
159.
 
A jelentősebb könyvtárak állománya, 1983 : A tanácsi könyvtárak állománya, 1985 - Magyarország szellemi központjai, 1980
160.
 
Sportlétesítmények, 1986 : Sportlétesítmény-ellátottság megyénként, 1985 - A versenysport megyei adatai, 1985
161.
 XIII. IPAR ÉS ÉPÍTŐIPAR (50.2 MB)
162-163.
 
A foglalkoztatottak megoszlása üzemnagyság szerint, 1984
164.
 
A vállalatok székhelyén dolgozók aránya, 1985 : A foglalkoztatottak életkora, 1984
165.
 
A foglalkoztatottak megoszlása tulajdonformák szerint, 1984 : A mezőgazdaságban foglalkoztatott ipari keresők megoszlása tulajdonformák szerint, 1984 - Magánipar, 1984
166-167.
 
Az iparban foglalkoztatottak ágazati megoszlása, 1984
168.
 
Az iparban foglalkoztatottak ágazati megoszlása, 1984 : A mezőgazdaság ipari tevékenységének ágazati szerkezete, 1984 - A foglalkoztatottak számának változása, 1974-1984
169.
 
Az állóeszközök bruttó és nettó értéke, 1984 : az állóeszközök bruttó értékének változása, 1974-1984
170-171.
 
A bruttó állóeszközérték ágazati megoszlása, 1984
172.
 
A gépek és berendezések bruttó és nettó értéke, 1984 : A gépek és berendezések bruttó értékének változása, 1974-1984
173.
 
Az alap-energiahordozók kitermelése, 1984
174.
 
Energiaipar, 1985
175.
 
A bányászatban foglalkoztatottak száma, 1985 : A villamosenergia-iparban foglalkoztatottak száma, 1985 - Az erőművek villamosenergia-termelése, 1985
176.
 
A villamosenergia-alaphálózat, 1984 : A magyar villamosenergia-rendszer csúcsterhelésének változása, 1965-1985 - A villamos energia nemzetközi forgalma, 1965-1985
177.
 
A közvetlen energiafelhasználás energiafajtánként, 1985 : közvetlen energiafelhasználás ágazatonként, 1985 - A hőenergia felhasználása, 1985
178.
 
A kohászatban foglalkoztatottak száma, 1984 : Vaskohászat, 1984
179.
 
Öntödék és kovácsolóüzemek, 1984 : Szinesfémkohászat, 1984
180.
 
A gépiparban foglalkoztatottak száma, 1984
181.
 
A nehézipari és energetikai gépek, berendezések gyártása, 1984 : Szerszámgép-, gépszerszám- és iparirobot-gyártás, 1984 - Mezogazdasági-, élelmiszeripari-és hutogépgyártás, 1984
182.
 
A vegyipari, könnyuipari, környezetvédelmi és egyéb gépgyártás, 1984 : Acél és alumínium fémszerkezetek gyártása, 1984 - Fémtömegcikkipar, 1984
183.
 
A közlekedésieszköz-ipar, 1984 - Villamosgép- és villamoskészülék-ipar, 1984
184.
 
A híradás-és vákuumtechnikai ipar, 1984 : Muszeripar, 1984
185.
 
Az építőanyagiparban foglalkoztatottak száma, 1984 : Tégla-, cserép- és tüzállóanyag-ipar, 1984
186.
 
Kő-, kavics-, homokbányászat, 1984 : Mész -, cement- és betonelemgyártás, 1984
187.
 
Finomkerámia-és üvegipar, 1984 : A vegyiparban foglalkoztatottak száma, 1984
188.
 
Egyes vegyipari vállalatok termelési szerkezete : Kőolaj-, földgáz-, co2-gáz- és kőszénfeldolgozás, levegőbontás és dissousgáz gyártás, fotokémiai ipar, finomvegyszer gyártás, műszéntermelés, egyéb vegyipar
189.
 
A műanyag-alapanyag termelés, vegyiszálgyártás és műanyag-feldolgozás, 1984 : Gyógyszer-és tápszergyártás, 1984 - Gumiipar, festékipar, kozmetikai és háztartás-vegyipar, erdőkémiai ipar, 1984
190.
 
A könnyűiparban foglalkoztatottak száma, 1984
191.
 
Textil-és textilruházati ipar, 1984
192.
 
Fa-, papír- és nyomdaipar, 1984 : Bőr-, szőrme- és cipőipar, 1984
193.
 
Kézmű- és háziipar, egyéb ipar, 1984 : Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma, 1984
194.
 
A bruttó termelési érték ágazati megoszlása, 1984 : A hozzáadott érték ágazati megoszlása, 1984 - A bruttó és nettó termelés korrigált értéke, 1984
195.
 
A szocialista ipar hatékonysága, 1984 : A bányászat hatékonysága, 1984 - A villamosenergia-ipar hatékonysága, 1984 - A kohászat hatékonysága, 1984 - A gépipar hatékonysága, 1984 - Az építőanyag-ipar hatékonysága, 1984 - A vegyipar hatékonysága, 1984 - A könnyűipar hatékonysága, 1984
196.
 
Termelési színvonal, 1984 : Építőipar
197.
 XIV. MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR (61.6 MB)
198-199.
 
Földhasznosítás
200.
 
A Villányi hegység mezőgazdasági földhasznosítási térképe (részlet)
201.
 
Földhasznosítás : A Hortobágy mezőgazdasági földhasznosítási térképe , 1880, 1980
202.
 
Földhasznosítás : Kiskőrös környékének mezőgazdasági földhasznosítási térképe, 1770 : 1880 - 1950 - 1965 - Badacsony környékének mezőgazdasági, földhasznosítási térképe, 1880 - 1980
203.
 
A mezőgazdaságilag hasznosított földterület változásának főbb irányai, 1950-1980 : Az összes földterület gazdaságcsoportok szerint, 1984. V. 31. - Az összes földterület művelési ágak szerint, 1984. V. 31. - Az állami gazdaságok és mezőgazdasági kombinátok földterülete művelési ágak szerint, az állami erdőgazdaságok területe, 1984. V. 31. - A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a szakszövetkezetek közös földterülete művelési ágak szerint.1984. V. 31.
204.
 
Művelési ágak, 1984 : Szántó – Kert - Gyümölcsös
205.
 
Művelési ágak, 1984 : Szolo – Gyepterület - Erdő
206.
 
Művelési ágak, 1984 : Szántó - Kert - Gyümölcsös - Szőlő - Gyep - Mezőgazdasági terület - Erdő - Művelés alól kivett terület
207.
 
A termőföld értékelése, 1982
208.
 
Mezőgazdasági vízhasznosítás
209.
 
Mezőgazdasági kutatás, oktatás, 1984 : Növényvédelem és állategészségügy, 1984
210.
 
Növénytermelés és értékesítés, 1984 : Búza - Rozs - Rizs - Őszi árpa – Zab - Tavaszi árpa - Kukorica - Borsó - Cukorrépa - Dohány - Rostkender - Rostlen
211.
 
Növénytermelés és értékesítés, 1984 : Napraforgó - Repce - Olajlen - Szójabab - Mák - Silókukorica - Lucerna - Vöröshere - Burgonya - Fejeskáposzta - Kelkáposzta - Karalábé
212.
 
Növénytermelés és értékesítés, 1984 : Karfiol - Sárgarépa - Petrezselyem - Vöröshagyma - Zöldbab - Zöldborsó - Paradicsom - Uborka - Fűszerpaprika - Zöldpaprika - Görögdinnye - Szamóca
213.
 
Az árugyümölcsösök termelése és értékesítése, 1984 : Az áru- és egyéb gyümölcsösök összes termelése és értékesítése - Alma - Körte - Cseresznye - Meggy - Szilva - Kajszi - Őszibarack - Málna -dió - Bogyós gyümölcsök - Összes gyümölcstermelés
214.
 
Állatállomány, 1984 : Szarvasmarha - Sertés - Ló - Juh - Tyúkféle - Pulyka - Liba - Kacsa
215.
 
Értékesítés, 1984 : Vágómarha és vágósertés értékesítés - Vágójuh és vágóló értékesítés - Vágóbaromfi értékesítés - Juh- és tehéntej értékesítés - Tojás értékesítés - Gyapjú és méz értékesítés - A mezőgazdasági termékek értékesítése
216.
 
A mezőgazdasági nagyüzemek üzemhatárai és központjai
217.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Műtrágya-felhasználás, 1984 - A traktorok összteljesítménye, 1984
218.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek, 1984 - Állóeszközök bruttó értékei I. - Állóeszközök bruttó értéke II.
219.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek, 1984 - Állóeszközök nettó értékei I. - Állóeszközök nettó értéke II.
220.
 
A foglalkoztatottak száma a mezőgazdasági nagyüzemekben
221.
 
A mezőgazdasági nagyüzemekben foglalkoztatottak kor és nem szerinti megoszlása, 1980-ban és 1985-ben : A mezőgazdasági nagyüzemekben foglalkoztatott fizikai dolgozók szakképzettsége, 1980-ban és 1985-ben - A foglalkoztatottak átlagbére a mezőgazdasági nagyüzemekben
222.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Búza
223.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Kukorica
224.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Napraforgó
225.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Cukorrépa - Burgonya
226.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Zöldpaprika - Fűszerpaprika - Paradicsom
227.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Vöröshagyma - Zöldborsó - Fejeskáposzta
228.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Szőlő - Üzemi szőlőültetvények jellemző fajtaszerkezete, 1985
229.
 
Borvidékek
230.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Alma - Szilva
231.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Kajszibarack - Őszibarack
232.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Lucerna - Vöröshere
233.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Silókukorica - Csalamádé
234.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Szarvasmarha
235.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : A mezőgazdasági nagyüzemek sertésállománya - A kistermelők sertésállománya
236.
 
Mezőazdasági nagyüzemek : Lóállomány - Juhállomány
237.
 
Az alaptevékenység aránya 1984
238-239.
 
A bruttó termelési érték szerkezete a nagyüzemekben, 1984
240.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Az ipar aránya az összes tevékenységből - Az élelmiszeripar aránya az ipari tevékenységből, 1984
241.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : A mezőgazdasági nagyüzemek élelmiszeripari tevékenysége, 1984
242-243.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : A mezőgazdasági nagyüzemek ipari tevékenysége székhely szerint, 1984
244.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Az erőforrás 100 forintjára jutó eredmény - Az összes tevékenységben - Az alaptevékenységben - A növénytermelésben - Az állattenyésztésben - A melléktevékenységben - Az alaptevékenységen kívüli tevékenységben
245.
 
A vállalati hatékonyság és az újratermelés természeti körzetenként (1982-84. évek átlaga) : Az állóeszköz nettó értékére jutó eredmény a termelőszövetkezetekben - Az állóeszköz nettó értékére jutó eredmény a nagyüzemekben - Az egy főre jutó eredmény a termelőszövetkezetekben - Az egy főre jutó eredmény a nagyüzemekben - Az egy főre jutó állóeszköz nettó értéke a termelőszövetkezetekben - Az egy főre jutó állóeszköz nettó értéke a nagyüzemekben - Az állóeszköz-felszereltség és hatékonyság a termelőszövetkezetekben - Az állóeszköz-felszereltség és hatékonyság a nagyüzemekben - Egy hektár intenzív területre jutó eredmény a termelőszövetkezetekben - Egy hektár intenzív területre jutó eredmény a nagyüzemekben - A nettó fejlesztési forrás az értékcsökkenés %-ában a termelőszövetkezetekben a nettó fejlesztési forrás az értékcsökkenés %-ában a mezőgazdasági nagyüzemekben
246.
 
A főágazati tevékenységek jövedelmezőségének az átlagtól való eltérése a nagyüzemekben természeti körzetek szerint, 1976-1981. évek átlaga : 100 Ft eszközre jutó eredmény a növénytermelésben - 100 Ft eszközre jutó eredmény az állattenyésztésben - 100 Ft eszközre jutó eredmény a melléktevékenységben - 100 Ft eszközre jutó eredmény az alaptevékenységen kívüli tevékenységben - Egy munkanapra jutó eredmény a növénytermelésben - Egy munkanapra jutó eredmény az állattenyésztésben - Egy munkanapra jutó eredmény a melléktevékenységben - Egy munkanapra jutó eredmény az alaptevékenységen kívüli tevékenységben - 100 Ft költségre jutó eredmény a növénytermelésben - 100 Ft költségre jutó eredmény az állattenyésztésben - 100 Ft költségre jutó eredmény a melléktevékenységben - 100 Ft költségre jutó eredmény az alaptevékenységen kívüli tevékenységben
247.
 
Mezőgazdasági nagyüzemek : Az újratermelés saját forrásainak területi differenciálódása a mezőgazdasági nagyüzemekben
248.
 
Erdőgazdálkodás, 1985
249.
 
Vadgazdálkodás és vadászat, 1984
250-251.
 
Az erdők fafaj és kor szerinti megoszlása
252.
 
Malomipar, 1984 : Sütő-és tésztaipar, 1984
253.
 
Növényolajipar, dohányipar, 1984 : Cukoripar, édesipar, 1984
254.
 
Tartósítóipar, 1984 : Húsipar, baromfi- és tojásfeldolgozó ipar, 1984
255.
 
Tejipar, 1984 : Ásvány-, szikvíz- és üdítőital-gyártás, szesz- és keményítő ipar, 1984
256.
 
Boripar, 1984 : Söripar, 1984
257.
 XV. KÖZLEKEDÉS, POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS (33.9 MB)
258-259.
 
Közlekedési hálózat, 1986
260.
 
Vasúti áruforgalom, 1984 : Vasúti személyforgalom, 1984
261.
 
A közúthálózat forgalmi terhelése, 1985 : A megyeszékhelyek időbeli elérhetősége, 1985
262.
 
A folyami kikötők és rakodóhelyek áruforgalma, 1983 : A hajózás főbb mutatói - A balatoni kikötők személyforgalma, 1983
263.
 
Légi közlekedés : Budapest-Ferihegy, repülőtér
264.
 
Postai távbeszélő-hálózat és ellátottság, 1985 : Telexhálózat és ellátottság, 1985 - Postaforgalmi küldeménytovábbító rendszer, 1985
265.
 
Hírlapterjesztés, 1983 : Postai levél-és csomagforgalom, 1970-1983 - Rádióműsor-ellátottság, 1984 - Televízióműsor-ellátottság, 1984
266.
 
Budapest belső területének forgalmi terhelése, 1987
267.
 XVI. BELKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, SZOLGÁLTATÁS (27.2 MB)
268.
 
A kiskereskedelmi bolthálózat, 1985
269.
 
Az egy főre jutó összes kiskereskedelmi forgalom, 1985 : A kiskereskedelmi forgalom színvonala, 1985
270.
 
Az egy főre jutó iparcikkforgalom, 1985 : Az egy főre jutó élelmiszer- és élvezeti cikk forgalom, 1985
271.
 
A városok kiskereskedelmi szerepe, 1985 : A városok iparcikk-forgalmának intenzitása és főbb cikkek szerinti megoszlása, 1985
272.
 
A vendéglátóforgalom intenzitása, 1985
273.
 
Az egy főre jutó vendéglátóforgalom, 1985 : A szocialista szolgáltató szektorban dolgozók állományi létszáma, 1985 - A kisiparban foglalkoztatottak száma, 1985 - A szolgáltatások egy lakosra jutó értéke, 1985 - A szolgáltatások szektorok szerinti megoszlása, 1985
274.
 
Közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatások. 1985 : Lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások, 1985
275.
 XVII. IDEGENFORGALOM (37.5 MB)
276.
 
Az idegenforgalom vonzó tényezői, 1984
277.
 
Az idegenforgalom szervezete és a lakosság utazási intenzitása, 1984
278-279.
 
Műemlékek, 1986
280.
 
Kereskedelmi szálláshelyek, 1984
281.
 
Üdülési szálláshelyek, 1984
282.
 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, 1984
283.
 
Az idegenforgalmi tájegységek látogatottsága és a határállomások forgalma, 1984
284.
 
Kiemelt területek idegenforgalmi jellemzői, 1984
285.
 XVIII. KÜLKERESKEDELEM (14 MB)
286-287.
 
Külkereskedelem,1984
288.
 
A magyar külkereskedelmi forgalom nemzetközi összehasonlításban
289.
 XIX. TERÜLETI TERVEZÉS (12.4 MB)
290.
 
A budapesti agglomeráció regionális rendezési terve,1985
291.
 
A Balaton üdülőkörzet területfelhasználási terve, 1985
292.
 
Debrecen város rendezési terve : Őriszentpéter község rendezési terve
293.
 MAGYARÁZÓ MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZÁHOZ (55.3 MB)