Magyarország Nemzeti Atlasza

1. Állam és nemzet
4. Gazdaság

Magyarország Nemzeti Atlasza - Előzmények

András Rónai (Ed.) 1945. Középeurópa Atlasz – Atlas of Central Europe. Államtudományi Intézet – Institute of Political Sciences, Budapest – Balatonfüred. (1945)

A jelenlegi MTA CSFK Földrajztudományi Intézet szervezeti elődjének számító Államtudományi Intézetben Rónai András igazgató szerkesztésében, magyarul és angolul megjelent mű a nemzeti atlaszokkal szemben támasztott követelmények mindegyikének megfelelt, egy kivétellel: nem kizárólag egy állam (Magyarország) területét, hanem hazánkat, a Kárpát-medencét és annak meglehetősen tág környezetét ábrázolta 334 oldalon, 134 (kb. 1:6,2 milliós méretarányú, színes) térképen. A 31,5 x 23 cm-es méretű atlasz angol változata 367 oldalon 171 térképet tartalmazott. Az eredetileg a második világháború utáni békeszerződéshez készített, de később csaknem megsemmisült mestermű digitális fakszimile változatát 1993-ban adta ki 411 oldalon, magyarul és angolul a Szent István Társulat és a Püski Kiadó, alapvetően az ELTE Térképtudományi Tanszék munkájának köszönhetően.

Könyvismertetés: Klinghammer István: Rónai András: Közép-Európa atlasz - egy térképmű mesterfokon. Megjelent: Földrajzi Értesítő 57/1-2. 71-75. (2008) (PDF, ~230 KB)

Tartalom

A teljes szöveg eléréséhez kattintson a kívánt fejezetcímekre!


  1-5.  

CÍMLAP, TARTALOMJEGYZÉK (3 MB)
  7.  
KÖZÉPEURÓPA MADÁRTÁVLATBÓL (6.3 MB)
  9.  
BEVEZETÉS (4.6 MB)
  12.  
KÖZÉPEURÓPA HELYE A KONTINENSEN (4.6 MB)
  14.  
PARTTÁVOLSÁG (2.2 MB)
  16.  
KLIMATÁJAK EURÓPÁBAN (5.3 MB)
  20.  
KÖZÉPEURÓPA HEGYSZERKEZETE (5.2 MB)
  23.  
KÖZÉPEURÓPA FÖLDTANI TÉRKÉPE (1.7 MB)
  24.  
DOMBORZAT (5.5 MB)
  28.  
VÍZGYŰJTŐTERÜLETEK (2.4 MB)
  30.  
ERDŐTERÜLETEK (3.2 MB)
  32.  
ÁLLAMHATÁROK (4.8 MB)
  34.  
TÁJNEVEK (3.6 MB)
  37.  
KÖZÉPEURÓPA ÉGHAJLATI TÉRKÉPEI (30 MB)
  38.  
  A januári légnyomás és a tél uralkodó légáramlásai
  40.  
  A juliusi légnyomás és a nyár uralkodó légáramlásai
  42.  
  Az évi középhőmérséklet
  44.  
  A januári középhőmérséklet
  46.  
  A juliusi középhőmérséklet
  48.  
  A hőmérséklet évi járása
  50.  
  A fagyos napok száma
  52.  
  Az évi csapadékmennyiség
  54.  
  A csapadék évi járása
  56.  
  A napsütés tartama
  58.  
  Csapadék és felhőzet
  61.  
TERÜLET ÉS NÉPESSÉG (75 MB)
  62.  
  Népsürüség
  65.  
  Népesség eloszlása
  66.  
  Lakosság, terület, népsürüség vidékenkint
  69.  
  Lakosság, terület, népsürüség nagyobb tájankint
  70.  
  Nagyvárosok lakosságának fejlődése
  72.  
  Nemzetiségek
  78.  
  Nemzetiségek lélekszáma vidékenkint
  80.  
  Németek
  82.  
  Oroszok, ukránok, rutének
  84.  
  Olaszok
  86.  
  Lengyelek
  88.  
  Magyarok
  92.  
  Románok
  94.  
  Csehek, morvák
  96.  
  Szerbek
  98.  
  Bulgárok
  100.  
  Horvátok
  102.  
  Tótok/szlovákok/
  104.  
  Szlovének/vendek/
  106.  
  Albánok
  108.  
  Törökök
  110  
  Bosnyákok
  112.  
  Cigányok
  114.  
  Tiszta nemzetiségü területek
  116.  
  Kisebbségek
  118.  
  Szlávok
  120.  
  Szlávok és természetes szaporodás
  122.  
VALLÁSFELEKEZETEK (22.1 MB)
  126.  
  Római katolikusok
  128.  
  Görög katolikusok
  130.  
  Protestánsok
  132.  
  Görög-keleteiek
  134.  
  Mohamedánok
  136.  
  Izraeliták
  140.  
A LAKOSSÁG FOGLALKOZÁSI TAGOZÓDÁSA VIDÉKENKINT (24.2 MB)
  141.  
  Foglalkozási tagozódás nagyobb tájankint
  144.  
  A mezőgazdasági népesség aránya
  146.  
  Mezőgazdasági népsűrűség
  148.  
  Ipari- és bányásznépesség
  150.  
  Kereskedelem és közlekedéssel foglalkozó lakosság
  152.  
  Közszolgálati és szabadfoglalkozású lakosok
  154.  
  Analfabéták
  157.  
  Nyugati kereszténység és analfabétizmus
  158.  
NÉPMOZGALOM (23.7 MB)
  160.  
  Élveszületések aránya
  162.  
  Halálozási arány
  164.  
  Csecsemőhalandóság
  166.  
  Természetes szaporodás
  168.  
  A természetes szaporodás arányának időbeli fejlődése vidékenkint
  170.  
  Népsűrűség és természetes szaporodás
  172.  
  A lakosság életkormegoszlása 1930-ban
  175.  
GAZDASÁGI VISZONYOK (20.5 MB)
  176.  
  A földterület megoszlása müvelési ágak szerint
  179.  
  A szántóföldek aránya
  182.  
  Rétek aránya
  182.  
  Legelők aránya
  184.  
  Erdőterületek aránya
  188.  
  Birtokviszonyok
  190.  
A SZÁNTÓTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA (72.1 MB)
  192.  
  A gabonával és burgonyával bevetett földterület
  194.  
  Buzatermelés
  196.  
  A buza termésátlaga
  198.  
  Buzafejadag
  200.  
  Rozstermelés
  202.  
  A rozs termésátlagai
  204.  
  Rozsfejadag
  206.  
  Felesleg és hiány buzaból és rozsból
  208.  
  Árpatermelés
  210.  
  Az árpa termésátlagai
  212.  
  Árpafejadag
  214.  
  Zabtermelés
  216.  
  A zab termésátlagai
  218.  
  Zabfejadag
  220.  
  Kukoricatermelés
  222.  
  A kukorica termésátlagai
  224.  
  Kukoricafejadag
  226.  
  Burgonyatermelés
  228.  
  A burgonya termésátlagai
  230.  
  Burgonyafejadag
  232.  
  Kenyérnövények együttes fejadagja vidékenkint
  234.  
  Kenyérnövények fejadagja nagyobb tájankint
  236.  
  Felesleg és hiány kenyérnövényekben vidékenkint
  238.  
  Nem mezőgazdasági népesség
  240.  
  Termelés és szükséglet kenyérmagvakban és burgonyában vidékenkint
  242.  
  Egyéb növények termelése
  245.  
ÁLLATTENYÉSZTÉS (34.5 MB)
  247.  
  A mezőgazdasági lakosságra eső állatállomány diagrammokban
  249.  
  A mezőgazdasági lakosságra eső állatlétszám vidékenkint
  250.  
  Lóállomány
  252.  
  Szarvasmarha állomány
  254.  
  Rendelkezésre álló marhahus
  256.  
  Sertésállomány
  258.  
  Rendelkezésre álló sertéshus
  260.  
  Rendelkezésre álló sertészsir
  262.  
  Juhállomány
  264.  
  Rendelkezésre álló juhhusmennyiség
  266.  
  A fogysztásra rendelkezésre álló összes hus fejadagja vidékenkint
  268.  
  Husfelesleg és hiány vidékenkint
  270.  
  Rendelkezésre álló husmennyiség, felesleg és hiány vidékenkint
  273.  
BÁNYÁSZAT (26.8 MB)
  276.  
  Középeurópa szénkészlete
  278.  
  Szén és szénhidrogén termelés
  283.  
  Érckészlet
  288.  
  Vas-, réz-, aluminium- és acélnemesitő ércek termelése
  291.  
  Só, tarkaérc és egyéb hasznosítható ásványok termelése
  296.  
NAGYIPAR (6.9 MB)
  302.  
UT- ÉS VASUTHÁLÓZAT (6.1 MB)
  306.  
SZEMÉLYVONATFORGALOM, FONTOSABB ÁRUSZÁLLÍTÓ UTIRÁNYOK (4.9 MB)
  310.  
KÖZÉPEURÓPAI VÁROSOK IZOKRÓN TÉRKÉPE (2.6 MB)
  312.  
LÉGIJÁRATOK (2.5 MB)
  314.  
MÜSORADÓ RÁDIÓÁLLOMÁSOK (1.7 MB)
  316.  
KÜLKERESKEDELEM (3.7 MB)
  317.  
  Középeurópai államok külkereskedelmének fejlődése 1929-1937
  319.  
ORSZÁG-, TARTOMÁNY- ÉS MEGYEHATÁROK 1910-BEN (4.2 MB)
  322.  
ORSZÁG-, TARTOMÁNY- ÉS MEGYEHATÁROK 1930-BAN (7.4 MB)
  328.  
ORSZÁG-, TARTOMÁNY- ÉS MEGYEHATÁROK 1942-BEN (2.9 MB)
  330.  
KÖZÉPEURÓPAI BIRODALMAK TERÜLETI FEJLŐDÉSE A X-XX. SZÁZADBAN (2.2 MB)
  332.  
ÁLLAMHATÁROK TARTÓSSÁGA KÖZÉPEURÓPÁBAN (2.6 MB)